Tampereen Pelastakaa Lapset ry

Syyskokouskutsu

Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 15. marraskuuta 2017 klo 18.00 Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimistossa, Hämeenkatu 14 C 23, 3. krs, 33100 Tampere.
Tilaisuuden aluksi Länsi-Suomen aluetoimiston tukiperhetoiminnan koordinaattori Paula Laaksonen esittelee tukiperhetoiminnan uusia tuulia ja Tampereen Pelastakaa Lapset ry tarjoaa osallistujille pullakahvit.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Lämpimästi tervetuloa!
Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n hallitus

 

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Oppimateriaalitukea saavat toisen asteen opiskelijat on valittu seuraavaksi kolmeksi lukuvuodeksi (syyslukukausi 2017 – kevätlukukausi 2021). Valitettavasti yhdistys ei voi tällä hetkellä ottaa vastaan uusia hakemuksia.

Harrastustukea saavat on valittu syyskaudeksi 2017. Seuraava harrastustuen hakuaika alkaa vuoden 2018 alussa, jolloin yhdistykselle voi osoittaa harrastustukihakemukset kevätkaudelle 2018.

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Yhteystiedot

Tampereen Pelastakaa Lapset ry

Yhteydenotot sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Pöyliölle osoitteeseen hilkka.poylio(at)gmail.com

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon:

Länsi-Suomen aluetoimisto
(adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta)
Hämeenkatu 14 C 23, 3 krs.
33100 Tampere

Puhelin: 010 843 5140

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivuilla