Tampereen Pelastakaa Lapset ry

Liittyminen yhdistyksen jäseneksi

Jos haluat olla mukana tukemassa yhdistyksen toimintaa, mutta et ole vielä yhdistyksen jäsen, voit liittyä jäseneksi alla.

Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset -lehden vuosikerran.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Yhdistys on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa tukemassa syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä.

Lisätietoa oppimateriaalituesta ja hakuajoista löydät Valikosta Eväitä elämälle -otsikon alta.

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Yhteystiedot

Vapaaehtoistyötä tekevää yhdistystä koskevat yhteydenotot pyydetään sähköpostitse puheenjohtaja Hilkka Pöyliölle osoitteeseen hilkka.poylio(at)gmail.com.

Yhdistys ei tee sosiaalityötä. Mikäli asiasi on ammatillinen tai koskee lomakoti- ja tukiperhetoimintaa, tukihenkilö- ja sporttikummitoimintaa, kotimaista adoptiota, perhehoitotoimintaa tai asiantuntijapalveluita, otathan yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimistoon.

Länsi-Suomen aluetoimisto

Puhelin: 010 843 5140

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivuilla

Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n syyskokous 27.11.2019

Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 18.00 Länsi-Suomen aluetoimistossa, Hallituskatu 8 B, 3. krs, Tampere (huom! uusi osoite.) Alaovi menee lukkoon klo 18.00 ja hissi toimii sen jälkeen vain avaimella, mutta summeria soittamalla sisään pääsevät myös hieman myöhästyvät.

Kokouksen aluksi sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Virpi Vaattovaara Länsi-Suomen aluetoimistosta puhuu aiheesta ”Moniammatillisuus lapsiperheiden tukena”.

Tule syyskokoukseen keskustelemaan yhdistyksen toimintaedellytyksistä. Ellemme saa myös hallitustyöskentelystä kiinnostuneita, aktiivisia jäseniä, toimintamme uhkaa hiipua, mitä emme toivo. Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Päätapahtumamme on yhteistyökumppaneiden kanssa vuosittain järjestämämme leikki-ilta toukokuussa Ylöjärvellä. Siellä on mahdollista tarttua käytännön toimiin mm. makkaran- tai vohvelinpaistossa. Ilmaistapahtuma on vuosien varrella löytänyt yleisönsä ja vakiintuneita, tuttuja juttuja osataan odottaa, mutta myös uudet ideat ovat tervetulleita. Tule siis ideoimaan, suunnittelu alkaa jo tammikuussa!

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät

7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa!

Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n hallitus