Tampereen Pelastakaa Lapset ry

Liittyminen yhdistyksen jäseneksi

Jos haluat olla mukana tukemassa yhdistyksen toimintaa, mutta et ole vielä yhdistyksen jäsen, voit liittyä jäseneksi alla.

Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset -lehden vuosikerran.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Yhdistys on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa tukemassa syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä. Oppimateriaalitukea saavat toisen asteen opiskelijat on toistaiseksi valittu, eikä uusia hakemuksia valitettavasti voida ottaa vastaan tällä hetkellä.

Lisätietoa oppimateriaalituesta löydät Valikosta Eväitä elämälle -otsikon alta.

Yhdistyksen Eväitä elämälle -ohjelman tukimuotoihin ei kuulu harrastustuki.

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Yhteystiedot

Vapaaehtoistyötä tekevää yhdistystä koskevat yhteydenotot pyydetään sähköpostitse puheenjohtaja Hilkka Pöyliölle osoitteeseen hilkka.poylio(at)gmail.com.

Yhdistys ei tee sosiaalityötä. Mikäli asiasi on ammatillinen tai koskee lomakoti- ja tukiperhetoimintaa, tukihenkilö- ja sporttikummitoimintaa, kotimaista adoptiota, perhehoitotoimintaa tai asiantuntijapalveluita, otathan yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimistoon.

Länsi-Suomen aluetoimisto

Puhelin: 010 843 5140

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivuilla