Myönnämme muutamia harrastusavustuksia harkinnan mukaan kertaluonteisesti, max 300 euroa. Toistaiseksi emme ota uusia avustushakemuksia vastaan. Seuraava avustusten hakujakso on 1.7.2023 – 15.8.2023. Hakujakson aikana tulleet hakemukset käsittelemme 22.8.2023.

Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuoto Eväitä Elämälle -ohjelmassa on oppimateriaalituki. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen. Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppimateriaalituen tarvitsijoita on paljon enemmän kuin niitä, joille tukea pystytään myöntämään. Tuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuensaajat on toistaiseksi valittu, eikä uusia hakemuksia valitettavasti voida ottaa vastaan tällä hetkellä.

Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä elämälle -ohjelmaa koskeva rekisterin tietosuojaseloste on sivun alareunassa.